Releases

An sgaoileadh as ùire

4.7.2 27 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 4.7

4.7.2 27 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 4.6

4.6.8 31 An Dàmhair 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.7 20 An t-Sultain 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.6 17 An Cèitean 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.5 20 An Giblean 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.4 6 Am Màrt 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.3 26 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.2 11 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 7 An t-Sultain 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6 23 An Lùnastal 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 4.4

4.4.2 8 An Gearran 2016 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 4.3

4.3.13 31 An Dàmhair 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.12 20 An t-Sultain 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.11 17 An Cèitean 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.10 20 An Giblean 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.9 6 Am Màrt 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.8 26 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.7 11 Am Faoilleach 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.4 7 An Cèitean 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.3 2 An Gearran 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.2 6 Am Faoilleach 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.1 25 An t-Sultain 2015 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3 9 An t-Sultain 2015 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 4.0

4.0 15 An Dùbhlachd 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 3.5

3.5.1 9 An Gearran 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 3.4

3.4 18 An t-Ògmhios 2012 zip (md5) tar.gz (md5)

Meur 3.3

3.3 13 An Dùbhlachd 2011 zip (md5) tar.gz (md5)