WordPress.org

News

Month: An Dùbhlachd 2011

Agus breith!

Month: An Dùbhlachd 2011

  • Agus breith!

    Laigh an iolaire, rug an cat an cuilean – tha sgaoileadh againn, WordPress 3.3 sa Ghàidhlig. Nise, tha mi dol a sgaoileadh an fhacail agus bheir mi mo leabaidh orm an uairsin. Gus an ath-thuras, oidhche mhath leibh agus an dòchas gun gabh sibh tlachd ann!

    Read Post