WordPress.org

WordPress.org ann an Gàidhlig

Ready to get started?Download WordPress

Fàilte dhan dùthaich!

Localized version screenshot

Fàilte ort, a bhlogaicheir chòir!

Tha sinn an dòchas gun gabh sibh tlachd mòr san tionndadh Gàidhlig de WordPress.org agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn uaibh, ge be moladh no càineadh a th’ ann!

‘S WordPress.org an tionndadh de WordPress a stàlaicheas tu air an fhrithealaiche agad fhèin. Tha sinn ag obair air WordPress.com cuideachd (sin an tionndadh airson daoine a tha dìreach ag iarraidh bloga) ach on a tha sin beagan nas motha na WordPress.org, thòisich sinn leis an fhear bheag. Glacaidh foighidinn iasg – bidh am fear eile ri do làimh a dh’aithghearr cuideachd!

Faigh greim air!

Seo dhut a’ chiad sgaoileadh de WordPress.org ann an Gàidhlig!

Rinn sinn ar dìcheall leis an eadar-theangachadh ach cinnteach gum bi mearachdan beaga neònach ann fhathast. Ma thachras tu air gin, nach innis thu duinn air Fòram na Gàidhlig?

Tha mòran fiosrachaidh mu stàladh WordPress air a’ phrìomh làrach. Ma tha duilgheadas teicnigeach agaibh leis an stàladh, saoil am feuch sibh an làrach ‘s na goireasan ud an toiseach? Chan e sgioba mòr a th’ annainn agus chan urrainn dhuinn uiread a thaic theicnigeach a thoirt seachad a gheibh sibh o na sàr-eòlaichean air an làrach ud.

Ach ma tha duilgheadas agaibh a tha gu sònraichte co-cheangailte ris an tionndadh Ghàidhlig, faodaidh sibh fios a leigeil dhuinn gun teagamh sam bith. ‘S e Fòram na Gàidhlig an t-àite as fhearr airson sin a dhèanamh, tha earrann shònraichte ann airson bathar-bog na Gàidhlig.

Showcase

Bloga

9 An Gearran 2013

Seo dhuibh, a chàirdean tionndadh 3.5.1 a tha a’ tighinn an àite 3.4. Tha sinn cola-deug air dheireadh leis ach ‘s e Microbost a tha coireach às agus na dòighean neònach a chleachdas WordPress gus pacaid ùr a dhèanamh. Cha tachair sin leis fhèin, tha agad ri tags a chruthachadh agus, ò, chan eil fhios […]

Tha 3.4 ri fhaighinn a-nis!

18 An t-Ògmhios 2012

Agus seo dhuibh e. Duilich gu bheil mi car fadalach leis, tha fhios agam gun dàinig e a-mach mu sheachdain air ais ach tha cus a’ dol an-dràsta fhèin. An dòchas gun còrd e ribh. Mar a thuirt mi roimhe (ma thuirt mi e roimhe, chan eil mi buileach cinnteach), tha mi a’ cur fàilte […]

Cha naidheachd corra air cladach

29 Am Màrt 2012

Àidh… chan eil naidheachd mhòr agam dhuibh. Tha mi a’ dèanamh cinnteach nach bi sinn air dheireadh nuair a ghluaiseas sinn gu WordPress 3.4 uaireigin agus chuir mi barrachd bhlogaichean ris a’ showcase (eadar dà sgeul, ma tha deagh bheachd aig duine sam bith airson deagh eadar-theangachadh de showcase, bhithinn fada ‘nur comain) – tha […]

Agus breith!

13 An Dùbhlachd 2011

Laigh an iolaire, rug an cat an cuilean – tha sgaoileadh againn, WordPress 3.3 sa Ghàidhlig. Nise, tha mi dol a sgaoileadh an fhacail agus bheir mi mo leabaidh orm an uairsin. Gus an ath-thuras, oidhche mhath leibh agus an dòchas gun gabh sibh tlachd ann!

Mòr-thorrachd

18 An t-Samhain 2011

Tha sgaoileadh an tionndaidh ùr, 3.3, a’ tighinn dlùth agus tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall gum bi ann tionndadh Gàidhlig deiseil airson an latha ud, preusant na Nollaig dhuibh. Leis a sin, chan eil tuilleadh ‘s cus tìde againn post mòr a sgrìobhadh an-seo an-dràsta fhèin