WordPress.org

WordPress.org ann an Gàidhlig

Ready to get started?Download WordPress

Fàilte dhan dùthaich!

Localized version screenshot

Fàilte ort, a bhlogaicheir chòir!

Tha sinn an dòchas gun gabh sibh tlachd mòr san tionndadh Gàidhlig de WordPress.org agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn uaibh, ge be moladh no càineadh a tha ann!

’S WordPress.org an tionndadh de WordPress a stàlaicheas sibh air an fhrithealaiche agaibh fhèin. Tha am fear eile, WordPress.com, (sin an tionndadh airson daoine a tha dìreach ag iarraidh bloga) ri làimh ann an Gàidhlig cuideachd. Ge-tà, ’s e faidhle ana-mhòr a tha ann agus tha pìosan dheth ann am Beurla fhathast. Ach glacaidh foighidinn iasg – nì sinn a’ chùis air latha brèagha air choireigin!

Faigh greim air!

Seo dhut an làrach far a bheil an tionndadh Gàidhlig de WordPress.org ’ga sgaoileadh!

Rinn sinn ar dìcheall leis an eadar-theangachadh ach cinnteach gum bi mearachdan beaga neònach ann fhathast. Ma thachras sibh air gin, nach innis sibh duinn air Fòram na Gàidhlig?

Tha mòran fiosrachaidh mu stàladh WordPress air a’ phrìomh-làrach aca. Ma tha duilgheadas teicnigeach agaibh leis an stàladh, saoil am feuch sibh an làrach ’s na goireasan ud an toiseach? Chan e sgioba mhòr a tha annainn agus chan urrainn dhuinn uiread a thaic theicnigeach a thoirt seachad a gheibh sibh o na sàr-eòlaichean air an làrach ud.

Ach ma tha duilgheadas agaibh a tha gu sònraichte co-cheangailte ris an tionndadh Ghàidhlig, faodaidh sibh fios a leigeil dhuinn gun teagamh sam bith. ’S e Fòram na Gàidhlig an t-àite as fhearr airson sin a dhèanamh, tha earrann shònraichte ann airson bathar-bog na Gàidhlig.

Airson fiosrachadh san fharsaingeachd mu theicneolas is prògraman Gàidhlig, mholamaid iGàidhlig dhuibh.

Showcase

Bloga

4.0 agus làrach-taice ùr

8 An t-Sultain 2014

Tha tionndadh ùr de WordPress ri fhaighinn, 4.0. Uel, ag innse na fìrinn, on a sgaoil sinn a’ phacaid Ghàidhlig mu dheireadh air a shon (3.5.1) bha tionndaidhean eile dheth air tighinn a-mach ach cha robh tìde gu leòr againn a’ phacaid cànain ùrachadh, obair car toinnte a tha ann. Ach rinn sinn a’ chùis […]

Ràinig 3.5.1

9 An Gearran 2013

Seo dhuibh, a chàirdean tionndadh 3.5.1 a tha a’ tighinn an àite 3.4. Tha sinn cola-deug air dheireadh leis ach ‘s e Microbost a tha coireach às agus na dòighean neònach a chleachdas WordPress gus pacaid ùr a dhèanamh. Cha tachair sin leis fhèin, tha agad ri tags a chruthachadh agus, ò, chan eil fhios […]

Tha 3.4 ri fhaighinn a-nis!

18 An t-Ògmhios 2012

Agus seo dhuibh e. Duilich gu bheil mi car fadalach leis, tha fhios agam gun dàinig e a-mach mu sheachdain air ais ach tha cus a’ dol an-dràsta fhèin. An dòchas gun còrd e ribh. Mar a thuirt mi roimhe (ma thuirt mi e roimhe, chan eil mi buileach cinnteach), tha mi a’ cur fàilte […]

Cha naidheachd corra air cladach

29 Am Màrt 2012

Àidh… chan eil naidheachd mhòr agam dhuibh. Tha mi a’ dèanamh cinnteach nach bi sinn air dheireadh nuair a ghluaiseas sinn gu WordPress 3.4 uaireigin agus chuir mi barrachd bhlogaichean ris a’ showcase (eadar dà sgeul, ma tha deagh bheachd aig duine sam bith airson deagh eadar-theangachadh de showcase, bhithinn fada ‘nur comain) – tha […]

Agus breith!

13 An Dùbhlachd 2011

Laigh an iolaire, rug an cat an cuilean – tha sgaoileadh againn, WordPress 3.3 sa Ghàidhlig. Nise, tha mi dol a sgaoileadh an fhacail agus bheir mi mo leabaidh orm an uairsin. Gus an ath-thuras, oidhche mhath leibh agus an dòchas gun gabh sibh tlachd ann!

Mòr-thorrachd

18 An t-Samhain 2011

Tha sgaoileadh an tionndaidh ùr, 3.3, a’ tighinn dlùth agus tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall gum bi ann tionndadh Gàidhlig deiseil airson an latha ud, preusant na Nollaig dhuibh. Leis a sin, chan eil tuilleadh ‘s cus tìde againn post mòr a sgrìobhadh an-seo an-dràsta fhèin